ارتباط با نویسنده

ا
mansurhashemi@yahoo.com
mmansurhashemi@gmail.com

دوستان گرامی
برای اطمینان از دیده شدن ایمیل هایی که ارسال می کنید، لطفا آنها را به هر دو نشانی فوق بفرستید.
با سپاس فراوان

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!