روشنفکری در زاویه

برنامه زاویه در سال گذشته دو جلسه مناظره گذاشت (چهارشنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۱ و چهارشنبه بیست و دوم آذر همان سال) درباره روشنفکری و میراث آن با حضور آقای دکتر شهریار زرشناس و من. برنامه اول بیشتر به بحث درباره روشنگری گذشت و برنامه دوم به روشنفکری در ایران اختصاص یافت. هرچند به تصور خودم بحثهای جلسه اول اصولی تر بود، جلسه دوم به سبب برخی حواشی بیشتر مطرح شد و البته به تبع آن حواشی مجری و اتاق فکر و سردبیر برنامه زاویه و همچنین مدیر گروه اندیشه و معارف شبکه چهار از کارهایشان برکنار شدند (اسباب شرمندگی من!)، برنامه پنج شش هفته ای تعطیل بود و بعد از تغییر این عوامل از سر گرفته شد. جلسه دوم آن مناظره ها روی یوتیوب (لینک زیر) قابل دسترسی است:
مناظره شهریار زرشناس و محمد منصور هاشمی

و نیز قابل دسترسی بر سایت “تخته سفید” و لینک زیر:

مناظره شهریار زرشناس و محمدمنصور هاشمی

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!