گفتگویی درباره فردید، تفکر، ایدئولوژی و تاریخمندی

این گفتگو که اواخر تیرماه ۱۳۹۶ بر سایت سیمافکر منتشر شده (در قالب قسمت هشتم از سری دوم برنامه دریچه)، در حقیقت در تابستان ۱۳۹۵ انجام گرفته است و چنانکه مشاهده خواهید کرد صورتی است کوتاه شده از گفتگویی طولانی‌تر، دوستانه و البته بسیار پرچالش که طبعا بنا بر سلیقه و صلاح‌دید دعوت‌کنندگان و پدیدآورندگان برنامه در سیمافکر تدوین و تلخیص شده است. چه بسا برخی بخش‌های گفتگو به سبب تلخیص‌ها به قدر کافی گویا و رسا نباشد اما در مجموع احتمالا نظرها و اختلاف‌منظرها از خلال همین برنامه نیز قابل مشاهده خواهد بود و شاید بحث‌های درگرفته در آن بتواند مجالی فراهم آورد برای اندیشیدن بیشتر به موضوعات و مسائلی که خواه‌ناخواه از جمله مسأله‌های فکری جاری در جامعه ماست.

ویدئوی گفتگوی علیرضا سمیعی با محمد منصور هاشمی

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!