دفتر یادداشت های بد

توضیحی درباره دفتر یادداشتهای بد

طبعا نویسنده‌ای که نام دفتر یادداشتهایش را دفتر یادداشتهای بد گذاشته است یادداشتهایش را چندان جدی نمی‌گیرد چه رسد به این که بخواهد در مورد آنها ادعایی داشته باشد و برای خودش کشف و کرامتی قائل شود. حتما پیش می‌آید که برخی از این یادداشتهای تسخرآمیز با گفته‌ها و نوشته‌هایی شبیه از کار دربیاید، چه از باب توارد و چه به سادگی به این صورت که نویسنده دفتر یادداشتهای بد جمله‌ای را شنیده باشد و فراموش...

از دفتر یادداشتهای بد ، مجموعه هفتم

از مهیب‌ترین مهیب‌های دنیاست خواب دیدن
نه فقط کابوس‌های ترسناک
که شیرین‌ترین رویاها نیز؛
خواب که می‌بینی در بند دروغی هستی که تشخیص‌اش نمی‌دهی و کارهایی می‌کنی که نقشی در آنها نداری. مهار چیزی در دست تو نیست و نه حتی مهار خودت – البته این دومی را وقتی بیدار می‌شوی می‌فهمی.
شاید هم خوبی بیداری این است که از آن بیدار نمی‌شویم!

از “دفتر یادداشتهای بد” ، مجموعه ششم

در طبیعت نه ماست هست نه پنیر
نه حتی شیر جوشیده
جوشاندن شیر همانقدر تصرف در طبیعت است که استفاده از اینترنت
تصرف انسان در طبیعت همانقدر طبیعی است
که شکارگری گرگ و چریدن گوسفند
ضمنا
در طبیعت مطلقا اخلاق نیست
شگفت‌انگیز بودن انسان
در درک زشتی ظلم است
در فراتر رفتن از طبیعت

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!