فلسفه فرهنگ

از سلسله نشست‌های فلسفه و فرهنگ، سخنرانی سرکار خانم فاطمه طارمی‌راد، با عنوان "فلسفه فرهنگ: خاستگاه‌ها و افق‌های پیش‌ رو"

موضوع: خبرها

 

یادگارستان

وب‌نوشته‌های جویا جهانبخش

موضوع: خبرها

 

سیاست و انحطاط

از سلسله سخنرانی‌های انحطاط، سخنرانی دکتر الهه ابوالحسنی، با عنوان "بررسی نظریه انحطاط"

موضوع: خبرها

 

اقتصاد و انحطاط

از سلسله سخنرانی‌های انحطاط، سخنرانی دکتر علی سرزعیم، با عنوان "اقتصاد توسعه نیافتگی"

موضوع: خبرها

 

اقتصاد برای همه

کتابی در تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده

موضوع: خبرها

 

"هنر و مفهوم" در "حرفه: هنرمند"

شماره پنجاه و یکم "حرفه: هنرمند" منتشر شد

موضوع: خبرها

 

کلام شیعه، کلام معتزله

پژوهشی مقایسه‌ای بر مبنای متون قرن‌های چهارم و پنجم

موضوع: خبرها

 

دغدغه‌های ابوزید از زبان ابوزید

"محمد و آیات خدا: قرآن و آینده اسلام" اثر نصر حامد ابوزید با ترجمه فریده فرنودفر منتشر شد

موضوع: خبرها

 

خوشنویسان مشغول کارند

نمایشگاه آثار بهرام حنفی و محمد فدایی

موضوع: خبرها

 

ترجمه فارسی جلد دوم دائره المعارف قرآن منتشر شد

خبر چاپ جلد اول ترجمه فارسی دائره المعارف قرآن پیشتر در ما کم‌شماریم منتشر شده بود ( اینجا ). خوشبختانه اکنون با فاصله‌ای اندک جلد دوم این کتاب نیز به فارسی منتشر شده است.

موضوع: خبرها