چاپ چهارم "دین‌اندیشان متجدد" منتشر شد

انتشارات کویر چاپ چهارم کتاب دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان را که برای مدت نسبتا زیادی نایاب بود منتشر کرد.

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (7)

زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی، نوشته استاد محمدرضا شفیعی کدکنی

موضوع: خبرها

 

جشن‌نامه‌ای برای یک عمر به‌راستی با برکت

شماره صد و دوم بخارا و جشن‌نامه دکتر محمد علی موحد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (6)

شناخت و تحسین نبوغ

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (5)

قطعات تفکر، گزیده‌ای از گزین‌گویه‌های امیل سیوران

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (4)

گنجشک و جبرئیل

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (3)

زندگی در پیش رو

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (2)

"سینمای وسترن"، نوشته احسان خوشبخت

موضوع: خبرها

 

توضیحی درباره یک خبر

دوستانی از سر لطف پیگیر فعالیت‌های موسسه فرهنگی‌ای هستند که پیشتر خبر مشارکت من در آن منتشر شده بود و قرار بود با همراهی دوستانی عزیز گروه "فلسفه و فرهنگ" آن را راه‌اندازی کنیم، بنابراین خودم را موظف می‌دانم به اطلاع دوستان برسانم...

موضوع: خبرها

 

سرگرمی‌های تازه من

پاسخ محمد منصور هاشمی به پرسش‌های مهرنامه درباره کارهای تازه‌اش

موضوع: خبرها