گاهی دلت برای خودت ...

برای شماره بهار 1392 فصلنامه "حرفه: هنرمند" که ویژه کارت پستال و نامه نگاری است از نویسندگان مختلف خواسته بودند نامه بنویسند، نامه هایی که عکس و تصویری به همراه داشته باشد. آنچه در ادامه می آید نامه من است:

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

فیلسوفی با غرور ابلیس

میزگردی درباره "ویتگنشتاین و حکمت" با حضور مالک حسینی، سروش دباغ، محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

فلسفه در برابر فلسفه

ملاحظاتي درباره فلسفه در اينجا و اكنون

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شما همان کارتان هستید

یادداشتی به احترام استاد کریم مجتهدی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

از انقلاب تا اصلاحات

فصلنامه حرفه هنرمند در یکی از شماره هایش پرونده ای داشت درباره بیست ساله 57 تا 77. اشخاص مختلفی درباره جنبه های گوناگون فرهنگ و هنر در آن دو دهه نوشتند. مقاله من که در زیر می توانید ببینید درباره وضع اندیشه در آن سالها بود.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

تولید علم دستوری و فرمایشی نیست

هفته نامه پنجره در شماره نوروزی اش پرونده ای داشت درباره رشد علم. متن زیر پاسخ های من است به پرسشهای پنجره.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شکست اندیشه ها

گفتگویی درباره اندیشه ها و شکست ها و پیروزیهای آنها

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

روشنفکران و قدرت

پاسخ به پرسشهای مهرنامه درباره نسبت روشنفکری و قدرت

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

روشنفکری و چپ گرایی

پاسخ به پرسشهای مهرنامه درباره روشنفکری و چپ گرایی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

جدال نظريه و واقعيت در تاريخ فرهنگ

ميزگردی درباره نقاشی ایرانی و در نقد و بررسي کتاب «فاني و باقي»، با حضور مجید اخگر، مهدی معین زاده و محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها