درباره سهروردی و افکار او

متن گفتار محمدمنصور هاشمی درباره "سهروردی و افکار او" در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

جلسه‌ای درباره "سهروردی و افکار او"

جلسه نقد و بررسی کتاب "سهروردی و افکار او: تأملی در منابع فلسفه اشراق"، تألیف دکتر کریم مجتهدی.

موضوع: خبرها

 

از "دفتر یادداشتهای بد"، مجموعه هجدهم

به نظر شما آنکه با خدا شوخی نمی‌کند مومن‌تر است
یا آنکه با خدا شوخی می‌کند چنانکه دوستی با دوستی؟

گرانان جهان شیفته خودشان‌اند که خدایشان است

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

روایت فیلسوف جوان

نگاهی به مجموعه داستان "زنگ هفتم" نوشته محمدمنصور هاشمی / به همراه یادداشت توضیحی نویسنده داستان‌ها

موضوع: خواندنی ها

 

یک پیشنهاد سریع (14)

شبانه‌های عباس کیارستمی

موضوع: خبرها

 

از "دفتر یادداشتهای بد"، مجموعه هفدهم

هر جا کاری نامعمول انجام می‌شود
پشتش آدمی غیرمعمولی هست

هر جا کاری معمولی انجام می‌شود
پشتش آدمی معمولی هست

هر جا کاری انجام نمی‌شود
پشتش آدم معمولی‌ای هست که خیال می‌کند غیرمعمولی است!

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

از جنون تا هشیاری

متن گفتار محمد منصور هاشمی در «شب شارل بودلر» و جلسه رونمایی کتاب "جنون هشیاری"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یک پیشنهاد سریع (13)

اثر یک هنرمند بزرگ درباره تاریخ رشته‌اش: تاریخ مجسمه‌سازی در ایران نوشته پرویز تناولی

موضوع: خبرها

 

رساله‌ای برای عرصه فکری معاصر

یادداشتی درباره کتاب "اندیشه‌هایی برای اکنون"، نوشته امین محمدی‌زاد

موضوع: خواندنی ها

 

کارنامه‌خوان روشنفکری در ایران

یادداشتی به بهانه چهارمین چاپ کتاب "دین‌اندیشان متجدد"، نوشته سجاد صداقت

موضوع: خواندنی ها