از "دفتر یادداشتهای بد"، مجموعه هفدهم

هر جا کاری نامعمول انجام می‌شود
پشتش آدمی غیرمعمولی هست

هر جا کاری معمولی انجام می‌شود
پشتش آدمی معمولی هست

هر جا کاری انجام نمی‌شود
پشتش آدم معمولی‌ای هست که خیال می‌کند غیرمعمولی است!

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

از جنون تا هشیاری

متن گفتار محمد منصور هاشمی در «شب شارل بودلر» و جلسه رونمایی کتاب "جنون هشیاری"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یک پیشنهاد سریع (13)

اثر یک هنرمند بزرگ درباره تاریخ رشته‌اش: تاریخ مجسمه‌سازی در ایران نوشته پرویز تناولی

موضوع: خبرها

 

رساله‌ای برای عرصه فکری معاصر

یادداشتی درباره کتاب "اندیشه‌هایی برای اکنون"، نوشته امین محمدی‌زاد

موضوع: خواندنی ها

 

کارنامه‌خوان روشنفکری در ایران

یادداشتی به بهانه چهارمین چاپ کتاب "دین‌اندیشان متجدد"، نوشته سجاد صداقت

موضوع: خواندنی ها

 

یک پیشنهاد سریع (12)

گزیده اشعار علی معلم دامغانی، به کوشش محمد نورالهی و سید ابوطالب مظفری و محمد کاظم کاظمی

موضوع: خبرها

 

میرزا حبیب اصفهانی و دستور زبان فارسی

"دستور سخن" میرزا حبیب اصفهانی، به کوشش محسن معینی، توسط نشر چشمه منتشر شد.

موضوع: خبرها

 

محمود صناعی و مقالات روشنگر و خواندنی‌اش

یادداشتی کوتاه به مناسبت انتشار کتاب تربیت، آزادی، تفکر علمی

موضوع: خبرها

 

چند نکته دربارۀ میشل دو مونتنی

فلسفۀ جدید را معمولا از قرن هفدهم آغاز می‌کنند. تجدد اما یکی دو قرنی پیشتر شروع شده بوده است. مثلاً می‌شود گفت از رنسانس ایتالیا. میان این دوره و آن فلسفه‌های جدید نویسنده‌ای اندیشمند و اندیشمندی نویسنده هست که چه بسا بتوان گفت پیوندزنندۀ آن دورۀ پیشین به این دورۀ پسین است، نقطه عطفی که گمان می‌کنم درک اهمیتش برای ما در اینجا و اکنون همانقدر سرنوشت‌ساز است که حضورش در زمانه خودش؛ نقطه عطفی که اثر یگانه‌اش نوزایی فرانسه و به عبارت کلی‌تر رنسانس فرهنگ لاتینی را نمایندگی می‌کند، با نهضت اصلاح دینی سنّت ژرمن در گفتگوی فعال است، و پیش‌درآمدی است مؤثر بر ظهور فلسفۀ جدید، ادبیات تجدد و حتی تکوین علوم انسانی. البته اهمیت او را صرفاً در تاریخ نباید دید. او هنوز هم حرف‌های تازه می‌تواند داشته باشد: حرف‌هایی که آرزوهای رنسانس را به روزگار پست‌مدرن متصل می‌کند. این نقطه عطف شخصی است کم‌ادعا اما عمیق، محتاط اما جسور: میشل اکم دو مونتنی ...

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یادنامه شهریار عدل در شماره صد و هفتم بخارا

مجلد مرداد – شهریور 1394 مجله بخارا با یادنامه زنده‌یاد شهریار عدل منتشر شد

موضوع: خبرها