یک پیشنهاد سریع (7)

زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی، نوشته استاد محمدرضا شفیعی کدکنی

موضوع: خبرها

 

جشن‌نامه‌ای برای یک عمر به‌راستی با برکت

شماره صد و دوم بخارا و جشن‌نامه دکتر محمد علی موحد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (6)

شناخت و تحسین نبوغ

موضوع: خبرها

 

از "دفتر یادداشتهای بد" ، مجموعه چهاردهم

به آن کوه نگاه کن
به این آسمان
به آن دریا
این تکه سنگ
آن قطعه گیاه

روی این کره خاکی

تنها آدمی است که موجود تازه‌به‌دوران رسیده‌ای است
و نصف سوالات و مساله‌هایش هم ناشی از همین تازه به دوران رسیدگی است

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

یک پیشنهاد سریع (5)

قطعات تفکر، گزیده‌ای از گزین‌گویه‌های امیل سیوران

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (4)

گنجشک و جبرئیل

موضوع: خبرها

 

دینداری و لیبرال دموکراسی

گفتگوی هفته نامه "صدا" با محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یک پیشنهاد سریع (3)

زندگی در پیش رو

موضوع: خبرها

 
 

گفتگویی درباره "پنج اقلیم حضور"

گفت‌و‌گوی روزنامه شرق با داریوش شایگان، با حضور محمدمنصور هاشمی، به مناسبت انتشار کتاب «پنج اقلیم حضور»

موضوع: نوشته ها و گفته ها