مطالعات نوين در عرصه مطالعات قرآني

مصاحبه دکتر مهرداد عباسی درباره مطالعات نوین قرآنی

موضوع: خواندنی ها

 

فلسفه فرهنگ

از سلسله نشست‌های فلسفه و فرهنگ، سخنرانی سرکار خانم فاطمه طارمی‌راد، با عنوان "فلسفه فرهنگ: خاستگاه‌ها و افق‌های پیش‌ رو"

موضوع: خبرها

 

از "دفتر یادداشتهای بد" ، مجموعه سیزدهم

هر وقت
خیلی عمیق می‌اندیشم
به این نتیجه می‌رسم که کاملا تنها هستم

چه بدبختی‌ای بود اگر
همیشه خیلی عمیق می‌شدیم

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

یادگارستان

وب‌نوشته‌های جویا جهانبخش

موضوع: خبرها

 

سیاست و انحطاط

از سلسله سخنرانی‌های انحطاط، سخنرانی دکتر الهه ابوالحسنی، با عنوان "بررسی نظریه انحطاط"

موضوع: خبرها

 

کاج استوار بلندم

یادداشتی به یاد بانوی غزل سیمین بهبهانی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

اقتصاد و انحطاط

از سلسله سخنرانی‌های انحطاط، سخنرانی دکتر علی سرزعیم، با عنوان "اقتصاد توسعه نیافتگی"

موضوع: خبرها

 

اقتصاد برای همه

کتابی در تشریح مفاهیم اقتصاد کلان به زبان ساده

موضوع: خبرها

 
 

سفرت به خیر، اما...

تاملاتی در رفتن و ماندن

موضوع: نوشته ها و گفته ها