یک پیشنهاد سریع (6)

شناخت و تحسین نبوغ

موضوع: خبرها

 

از "دفتر یادداشتهای بد" ، مجموعه چهاردهم

به آن کوه نگاه کن
به این آسمان
به آن دریا
این تکه سنگ
آن قطعه گیاه

روی این کره خاکی

تنها آدمی است که موجود تازه‌به‌دوران رسیده‌ای است
و نصف سوالات و مساله‌هایش هم ناشی از همین تازه به دوران رسیدگی است

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

یک پیشنهاد سریع (5)

قطعات تفکر، گزیده‌ای از گزین‌گویه‌های امیل سیوران

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (4)

گنجشک و جبرئیل

موضوع: خبرها

 

دینداری و لیبرال دموکراسی

گفتگوی هفته نامه "صدا" با محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یک پیشنهاد سریع (3)

زندگی در پیش رو

موضوع: خبرها

 
 

گفتگویی درباره "پنج اقلیم حضور"

گفت‌و‌گوی روزنامه شرق با داریوش شایگان، با حضور محمدمنصور هاشمی، به مناسبت انتشار کتاب «پنج اقلیم حضور»

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

یک پیشنهاد سریع (2)

"سینمای وسترن"، نوشته احسان خوشبخت

موضوع: خبرها

 

هنر و مفهوم (بخش دوم)

مقاله‌ای در نسبت هنر و مفهوم؛ با نگاهی به هنر مفهومی و آراء جوزف کوسوت درباره آن (بخش دوم)

موضوع: نوشته ها و گفته ها