شريعت سنگلجی: روحانی اصلاح‌گرای دوره رضاشاه (2)

مقاله‌ای درباره یکی از روحانیان مطرح دوره پهلوی اول، نوشته یان ریشار، ترجمه مهرداد عباسی (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

شريعت سنگلجی: روحانی اصلاح‌گرای دوره رضاشاه (1)

مقاله‌ای درباره یکی از روحانیان مطرح دوره پهلوی اول، نوشته یان ریشار، ترجمه مهرداد عباسی (بخش اول)

موضوع: خواندنی ها

 

مختصری در معرفی "مثل فیلسوف نوشتن"

متن گفتار فاطمه مینایی در جلسۀ نقد و بررسی کتاب "مثل فیلسوف نوشتن" در شهر کتاب

موضوع: خواندنی ها

 

مطالعات نوين در عرصه مطالعات قرآني

مصاحبه دکتر مهرداد عباسی درباره مطالعات نوین قرآنی

موضوع: خواندنی ها

 

درباره ترجمه دایره المعارف قرآن

گفتگویی با حسین خندق آبادی درباره ترجمه دائره المعارف قرآن

موضوع: خواندنی ها

 

دائرةالمعارف قرآن و ترجمه فارسی آن (قسمت دوم)

مقاله‌ای از مهرداد عباسی درباره مطالعات قرآنی و جایگاه "دایره‌المعارف قرآن" (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

دائرةالمعارف قرآن و ترجمه فارسی آن (قسمت اول)

مقاله‌ای از مهرداد عباسی درباره مطالعات قرآنی و جایگاه "دایره‌المعارف قرآن" (بخش نخست)

موضوع: خواندنی ها

 

سنت و ایدئولوژی

مقاله‌ای از داریوش شایگان، ترجمه فاطمه مینایی

موضوع: خواندنی ها

 

گنگ خوابدیده و شعبده کلمات

سال 1383 که چاپ اول کتاب هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید منتشر شد درباره آن یادداشتها و مقالات مختلفی به چاپ رسید (از جمله مقاله‌ها و یادداشتهایی از حمیدرضا ابک و محمد حسین صدیق یزدچی در روزنامه شرق و سید حسام فروزان در روزنامه همشهری). پیشتر از میان مطالب نوشته شده درباره کتابهای دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان و قهقهه در خلأ، دو نوشته درباره هر کدام از آنها در این سایت نقل شده است. برای هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید هم همان قاعده آوردن دو مطلب رعایت شده است و از میان نوشته‌ها نقدی که در سوره منتشر شده بود نقل شد.
در پایان سال 1383 استاد بهاءالدین خرمشاهی در پاسخ به نظرخواهی سالانه مجله ارجمند نگاه نو از سر بزرگواری و چنانکه در یادداشتشان مشاهده می‌شود بدون آشنایی شخصی با نویسنده، این کتاب را برگزیده و در مطلبی با نام گنگ خوابدیده وشعبده کلمات معرفی کرده بودند. در کنار آن نقد پیشگفته، نوشته استاد خرمشاهی نیز در اینجا نقل می‌شود. بیش از هر چیز برای سپاس از کرامت ایشان و نیز ذکر این که نویسنده هویت‌اندیشان در سالهای آخر دبیرستان و آغاز دانشگاه گه گاه به دائره المعارف تشیع می‌رفت و از راهنمایی‌هایی استادانه جناب خرمشاهی در حوزه ترجمه و تحقیق در خوان کرمی که ایشان و استاد کامران فانی در آنجا گسترده بودند بهره‌مند می‌شد. طبیعی است که استاد خرمشاهی آن تازه‌جوانی را که برای سوال گه گاه مزاحم ایشان شده بود و نام ونشان و معرفی نداشت به خاطر نداشته باشند. اما طبعا "نکویی" ایشان در خاطر آن مراجع همیشه ماندگار است. متاسفانه تا پیش از این هیچگاه برای نویسنده کتاب برگزیده ایشان در آن سال، این مجال پیش نیامده است که آن بزرگ‌منشی را یاددآوری کند. قطعا ایشان و امثال ایشان نیازی به این یادآوری‌ها و سپاسگزاری‌ها ندارند، اما ذکر آن گونه بزرگواری‌ها در برخورد با مراجعان جوان برای دیگرانی از جمله همان مراجع کم سن و سال آن روزها ضرورت دارد و آموزنده است.

موضوع: خواندنی ها