پیچیدگیهای روشنفکری در ایران

گفتگویی درباره جریانهای روشنفکری در ایران

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

افکار هگل

گفته های محمد منصور هاشمی در میزگرد درباره کتاب "افکار هگل" با حضور مولف کتاب دکتر کریم مجتهدی، و دکتر علی مرادخانی و دکتر میثم سفیدخوش

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

"چپ خوانی" در ایران

درباره این که چرا در بازار کتاب ایران به آثار متفکران چپ بیشتر اقبال می شود و مثلا کارهای اسلاوی ژیژک این قدر مورد توجه قرار می گیرد، نکته های گوناگونی را می توان مطرح کرد.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

مصطفی رحیمی: تعهد به تحول (بخش دوم)

گمان می کنم جملگی این حساسیت ها به درستی حکایت می کند از این که مصطفی رحیمی "روشنفکر" بوده است، صادق و صریح، میراث دار آرمانهای روشنگری و دردمندی های متعهدان به اجتماع و نقادان قدرت های حاکم. اما این همه قصه نیست. طبعا در آثار و اندیشه های رحیمی کاستیهایی هم هست که در ارزیابی کارنامه او باید آنها را پیش چشم داشت و نقد کرد.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

مصطفی رحیمی: تعهد به تحول (بخش اول)


اگر برای واژه "روشنفکر" با همه دلالتهای مثبت و منفی فکری و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی اش به دنبال مصداقی در ایران معاصر باشیم، بی تردید مصطفی رحیمی یکی از شاخص ترین نمونه هاست. او صادقانه عمری را بر سر تقبیح آنچه نمی پسندید و درست نمی دانست، و ترویج آرمانهایی که ارزشمند می شمرد، گذاشت. با ترجمه و تالیف مقاله و کتاب در حوزه های ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی و سیاسی، و سخنرانی و مصاحبه و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. مروری بر کارنامه او نه فقط شناخت بیشتر این چهره نامدار، که تا حدی بررسی تقدیر "روشنفکری" ماست.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

بخارای پر برگ و بار

شماره 93 نشریه پر برگ و بار بخارا نیز که به همت مثال‌زدنی علی دهباشی منتشر می‌شود چاپ شده است، شماره خرداد تا تیر 1392.

موضوع: خبرها

 

خدا به عنوان امر مطلق

این که خدا و امر مطلق چه نسبتى با یک دیگر دارند, بستگى به چگونگى تعریف و تصور خدا و امر مطلق دارد. از این رو, نخست باید روشن شود که بحث بر چه تعریف و تصورى از این دو مبتنى است. در این مقاله, مراد از خدا, خداى ادیان ابراهیمى است و به ویژه درباره تصور مسیحیان و مسلمانان از خدا سخن گفته مى شود.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

کانت و انسان‌شناسی

معرفی کتاب انسان‌شناسی در اندیشه کانت

موضوع: خبرها

 

پیروزی هوش سالم

اصولا به نظر من آدمها دو دسته‌اند. آنها که از ماجراهای پلیسی- کارآگاهی لذت می برند و آنها که نمی‌برند. تفاوت این دو دسته را هم فقط آنها که از خواندن رمانها و داستانهای پلیسی- کارآگاهی یا دیدن فیلمها و سریالهای مبتنی بر آنها یا مشابه آنها لذت می‌برند درک می‌کنند! قصه‌های پلیسی- کارآگاهی با همه تفاوتهایی که در طول تاریخ تکوین این "ژانر" در آنها پدید آمده، همگی متکی است بر رقابت هوش سالم با هوش ناسالم و پیروزی هوش سالم. حل مساله توسط هوش سالم هم مبتنی است بر مشاهده دقیق و استدلالهای منطقی یا روانشناختی برای بازشناختن وانمود از حقیقت و کشف حقیقت و اجرای عدالت. تعلیق و هیجان تحلیل و نهایتا حل مساله و غلبه نبوغ خیر بر نبوغ شر رویایی است همیشه دوست‌داشتنی.

موضوع: دوست داشتنی ها

 

فردید و محافظه‌کاری

پاسخ به پرسش خردنامه درباره محافظه‌کار بودن یا نبودن سید احمد فردید

موضوع: نوشته ها و گفته ها