کانت و انسان‌شناسی

معرفی کتاب انسان‌شناسی در اندیشه کانت

موضوع: خبرها

 

پیروزی هوش سالم

اصولا به نظر من آدمها دو دسته‌اند. آنها که از ماجراهای پلیسی- کارآگاهی لذت می برند و آنها که نمی‌برند. تفاوت این دو دسته را هم فقط آنها که از خواندن رمانها و داستانهای پلیسی- کارآگاهی یا دیدن فیلمها و سریالهای مبتنی بر آنها یا مشابه آنها لذت می‌برند درک می‌کنند! قصه‌های پلیسی- کارآگاهی با همه تفاوتهایی که در طول تاریخ تکوین این "ژانر" در آنها پدید آمده، همگی متکی است بر رقابت هوش سالم با هوش ناسالم و پیروزی هوش سالم. حل مساله توسط هوش سالم هم مبتنی است بر مشاهده دقیق و استدلالهای منطقی یا روانشناختی برای بازشناختن وانمود از حقیقت و کشف حقیقت و اجرای عدالت. تعلیق و هیجان تحلیل و نهایتا حل مساله و غلبه نبوغ خیر بر نبوغ شر رویایی است همیشه دوست‌داشتنی.

موضوع: دوست داشتنی ها

 

فردید و محافظه‌کاری

پاسخ به پرسش خردنامه درباره محافظه‌کار بودن یا نبودن سید احمد فردید

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

ساحت بینش حافظ

مقاله‌ای از داریوش شایگان به ترجمه محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

تعابیر قرآنی در زبان و ادبیات فارسی

معرفی کتاب "فرهنگ امثال و تعابیر قرآنی"

موضوع: خبرها

 

نقد و بررسی کتاب "اندیشه سیاسی متفکران مسلمان"

گزارشی از گفتار محمد منصور هاشمی در جلسات نقد و بررسی کتاب در کتابخانه بنیاد دایره المعاف اسلامی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

چراغ روشن دوستداری دانش

یادداشتی درباره محمد تقی جعفری

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

از "دفتر یادداشتهای بد" ، مجموعه پنجم

خدایا عقل نداده باشی گرفتاریم
عقل داده باشی
باز هم گرفتاریم
کلا به داده و نداده‌ات شُکر

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 
 

کامیابیها و ناکامیها

آسیب شناسی روشنفکری ایران پس از انقلاب

موضوع: نوشته ها و گفته ها