درباره دین اندیشان متجدد

«اکنون دیگر اضطراب و بی‌قراری نوجوانی جایش را به آرامش داده است و می‌دانم حقیقت بزرگتر از آن است که در جیب کوچک من جا بگیرد؛ معطل این هم نمانده است که توسط کسی بالکل کشف و لاجرم ضبط شود.»
این سخن تأمل برانگیز محمدمنصور هاشمی، نویسنده کتاب « دین‌اندیشان متجدد» که در پیشگفتار کتاب آمده است، به اندازه کافی برای آغاز جذابیت دارد و به خواننده نوید می‌دهد که با اثری خواندنی مواجه خواهد شد. کتابی که قصد دارد به یکی از مهمترین دغدغه‌های فکری هم نسلان او بپردازد؛ دغدغه شناخت اندیشه‌های پرچمداران روشنفکران دینی در ایران زمین. بیهوده نیست که کتاب در طول یک سال به چاپ دوم می‌رسد و در این کسادی بازار و بی‌حوصلگی مخاطبان، نوید دهنده اخبار خوشی است.

موضوع: خواندنی ها

 

مروری بر دین اندیشان متجدد

باب برزویه‌ی طبیب در کلیله و دمنه باب پراهمیتی است. برزویه که در دوره‌ای از
زندگی خود درد دین دارد، حقیقت ادیان را مورد جستجو قرار می‌دهد. نزد بزرگان هر دین
می‌شتابد، سخنان آنان را می‌شنود و در می‌یابد که هیچ یک از آنان در بند حقیقت
نیست. هر کس دین خود را بر حق و دین دیگران را باطل می‌شمارد. دلیل برحق بودن و
باطل بودن هم روشن نیست.
او که با خرد خود به عیارسنجی حقیقت پرداخته به جان می‌آید و در طلب راه چاره به
این نتیجه می‌رسد که از هر دین گوهرش را بردارد و پوستش را دور بیندازد. بدینسان
درد دین برزویه با عقلانیت پیوند می‌خورد و اگر او را نماینده‌ی روشنفکری دوره‌ی
ساسانی فرض کنیم-گفته می‌شود باب برزویه در کلیله در واقع اثر قلم و افکار ابن مقفع
مترجم شهید کلیله به عربی است - خردورزی چیزی است که روشنفکری آن دوران بدان دست
یافته بوده است. شگفتا که این دین عقلانیت یافته، شباهت تام و تمامی دارد به افکاری
که امروز روشنفکری دینی ایران به نوعی دست به گریبان آن است.

موضوع: خواندنی ها

 

گاهی دلت برای خودت ...

برای شماره بهار 1392 فصلنامه "حرفه: هنرمند" که ویژه کارت پستال و نامه نگاری است از نویسندگان مختلف خواسته بودند نامه بنویسند، نامه هایی که عکس و تصویری به همراه داشته باشد. آنچه در ادامه می آید نامه من است:

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

فیلسوفی با غرور ابلیس

میزگردی درباره "ویتگنشتاین و حکمت" با حضور مالک حسینی، سروش دباغ، محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

انتشارات کویر

متاسفانه امسال هم انتشارات کویر را از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم کرده اند. دوستانی که مایل به دیدن کتابهای این انتشارات و تهیه آنها هستند می توانند از تاریخ یازدهم تا بیست و یکم اردیبهشت از ساعت 9 صبح تا 7 عصر مراجعه کنند به محل این انتشارات واقع در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام، کوی یکم، شماره 20.

موضوع: خبرها

 

فلسفه در برابر فلسفه

ملاحظاتي درباره فلسفه در اينجا و اكنون

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شما همان کارتان هستید

یادداشتی به احترام استاد کریم مجتهدی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

از انقلاب تا اصلاحات

فصلنامه حرفه هنرمند در یکی از شماره هایش پرونده ای داشت درباره بیست ساله 57 تا 77. اشخاص مختلفی درباره جنبه های گوناگون فرهنگ و هنر در آن دو دهه نوشتند. مقاله من که در زیر می توانید ببینید درباره وضع اندیشه در آن سالها بود.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

تولید علم دستوری و فرمایشی نیست

هفته نامه پنجره در شماره نوروزی اش پرونده ای داشت درباره رشد علم. متن زیر پاسخ های من است به پرسشهای پنجره.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شکوه نجیبانه

بحث است درباره این که خوشنویسی هنر است یا نه؛ آن بحث را به جای خودش می فهمم. اما انکار نمی توانم بکنم که دیدن یک خط خوش برای من تجربه زیبایی شناسانه تعالی بخشی است. خوشنویسی با همه تکرارها و پیچ و تابهایش سلوک است، نه فقط برای آن که می نویسد بلکه حتی برای آن که با علاقه چشمش را به ضیافت پر رمز و راز خط ها و نقطه ها و گسستگی ها و پیوستگی ها می برد. خوشنویسی هر زبانی را دوست دارم، از جمله خوشنویسی های خاور دور را؛ طبعا خوشنویسی های خطوط فارسی و عربی را بیشتر، و از میان این خطوط اخیر هم شکسته نستعلیق را دوست تر می دارم و نستعلیق را که به چشم من زیباترین خط جهان است با شکوه نجیبانه اش، با آرامش استوارش. خطی که با ظرافت، هم سرکشی و خروش را می تواند بازتاب دهد هم فریبایی و ملاحت را.

موضوع: دوست داشتنی ها