درباره فوتبال، فلسفه، هنر و چیزهای دیگر

گفتگوی هومان دوراندیش با محمدمنصور هاشمی برای فرهنگستان فوتبال

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

دغدغه‌ لحظه حال

درباره "اندیشه‌هایی برای اکنون" محمدمنصور هاشمی، نوشته كاوه رهنما

موضوع: خواندنی ها

 

درباره مارسل پروست و فانوس جادویی زمان

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در "شب مارسل پروست"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

درباره "ارجاع" دادن

چند نکته مختصر درباره "ارجاع"، با ذکر دو نمونه قابل نقد

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 
 

چاپ پنجم "دین‌اندیشان متجدد" منتشر شد

کتاب "دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان" نوشته محمدمنصور هاشمی که مدتی بود در بازار کتاب موجود نبود تجدید چاپ شد...

موضوع: خبرها

 

چند پلان در کنار یک جنتلمن

یادداشتی کوتاه به یاد مرحوم دکتر بزرگ نادرزاد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (21)

"اربعین"، ساخته ناصر تقوایی

موضوع: خبرها

 

دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (2)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (1)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش نخست)

موضوع: خواندنی ها