پست بهاری (5)

امسال آمدن بهار و جشن نوروز برای من پیش و بیش از هر چیز چند رباعی از رباعیات منسوب به خیام را تداعی کرد...

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

پوشش و قدرت

تأملاتی درباره الزام حکومتی حجاب

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 
 

وضع زنان و مدنیت جوامع

مجموعه یادداشت‌هایی به مناسبت روز جهانی زن

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

اندیشمندِ بزرگِ دوست‌داشتنی

یادداشت محمدمنصور هاشمی در روزنامه اعتماد

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

درباره فوتبال، فلسفه، هنر و چیزهای دیگر

گفتگوی هومان دوراندیش با محمدمنصور هاشمی برای فرهنگستان فوتبال

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

دغدغه‌ لحظه حال

درباره "اندیشه‌هایی برای اکنون" محمدمنصور هاشمی، نوشته كاوه رهنما

موضوع: خواندنی ها

 

درباره مارسل پروست و فانوس جادویی زمان

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در "شب مارسل پروست"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

درباره "ارجاع" دادن

چند نکته مختصر درباره "ارجاع"، با ذکر دو نمونه قابل نقد

موضوع: نوشته ها و گفته ها