تولید علم دستوری و فرمایشی نیست

هفته نامه پنجره در شماره نوروزی اش پرونده ای داشت درباره رشد علم. متن زیر پاسخ های من است به پرسشهای پنجره.

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

شکوه نجیبانه

بحث است درباره این که خوشنویسی هنر است یا نه؛ آن بحث را به جای خودش می فهمم. اما انکار نمی توانم بکنم که دیدن یک خط خوش برای من تجربه زیبایی شناسانه تعالی بخشی است. خوشنویسی با همه تکرارها و پیچ و تابهایش سلوک است، نه فقط برای آن که می نویسد بلکه حتی برای آن که با علاقه چشمش را به ضیافت پر رمز و راز خط ها و نقطه ها و گسستگی ها و پیوستگی ها می برد. خوشنویسی هر زبانی را دوست دارم، از جمله خوشنویسی های خاور دور را؛ طبعا خوشنویسی های خطوط فارسی و عربی را بیشتر، و از میان این خطوط اخیر هم شکسته نستعلیق را دوست تر می دارم و نستعلیق را که به چشم من زیباترین خط جهان است با شکوه نجیبانه اش، با آرامش استوارش. خطی که با ظرافت، هم سرکشی و خروش را می تواند بازتاب دهد هم فریبایی و ملاحت را.

موضوع: دوست داشتنی ها

 

گرافیک سایت

طرحها و گرافیک این سایت حاصل سلیقه و ذوق دوست عزیز گرافیست، محمد فدایی، است. از او برای همه کمکهایش باید صمیمانه سپاسگزاری کنم. برای دیدن کارهای محمد فدایی می توانید مراجعه کنید به سایت او با مشخصات زیر:
www.mohammadfadaei.com

موضوع: خبرها

 

آلبوم (1)

چند عکس از محمد منصور هاشمی (1)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

شکست اندیشه ها

گفتگویی درباره اندیشه ها و شکست ها و پیروزیهای آنها

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

نوشته های شما: دیوار اول

"نوشته های شما" جایی است برای این که نقد و نظر و پیشنهاد خود را درباره مطالب و موضوعات مطرح شده در سایت با دیگران در میان بگذارید. دیوار یادگاری برای شمایی که گذارتان به اینجا افتاده است.

موضوع: نوشته های شما

 

روشنفکران و قدرت

پاسخ به پرسشهای مهرنامه درباره نسبت روشنفکری و قدرت

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

روشنفکری و چپ گرایی

پاسخ به پرسشهای مهرنامه درباره روشنفکری و چپ گرایی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

جدال نظريه و واقعيت در تاريخ فرهنگ

ميزگردی درباره نقاشی ایرانی و در نقد و بررسي کتاب «فاني و باقي»، با حضور مجید اخگر، مهدی معین زاده و محمد منصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

هگل و مساله اصالت ماهیت یا وجود

نقدی بر قرائت غیر تاریخی مرتضی مطهری از فلسفه غرب

موضوع: نوشته ها و گفته ها