دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (2)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (1)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش نخست)

موضوع: خواندنی ها

 

از "دفتر یادداشت‌های بد"، مجموعه بیستم

آنها که به طول زندگی می‌اندیشند
می‌خواهند مدت بیشتری را به دنیا چسبیده باشند

آنها که به عرض زندگی می‌اندیشند
می‌خواهند با شدت بیشتری در آن تنیده باشند

من به ارتفاع زندگی می‌اندیشم

می‌خواهم جوری از فراز سر دنیا گذشته باشم
که ابر بر دشت می‌گذرد
ماه بر زمین

-با وقار-
-مرتفع-

می‌خواهم سبُک سفر کرده باشم و شادی‌آور
مثل قاصدک

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

از "دفتر یادداشت‌های بد"، مجموعه نوزدهم

اندیشمند بزرگ
آن نیست که ذهنش جرقه‌های نبوغ‌آمیز دارد
آن است که ذهنش توانایی اداره آن اخگرها و جرقه‌ها را دارد
توانایی روشن کردن شمعی با شمعی، شعله‌ای با شعله‌ای، مشعلی با مشعلی

نویسنده بزرگ
آن نیست که در ذهنش آتشفشان دارد
آن است که ذهنش توانایی شکل دادن به توده‌های مذاب سوزاننده را دارد
توانایی مهار آتشفشان درونش را
مهارت زیستن بر لبه آتشفشان و فرونیفتادن در آن را

هنرمند بزرگ
آن نیست که این طرف و آن طرف و اینجا و آنجا را ناخواسته و ناهشیار به آتش می‌کشد
آن است که بزرگترین آتش‌افکنی‌ها را، مهیب‌ترین انفجارها را
به ظرافتِ آتش‌بازی انجام می‌دهد

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 

یک پیشنهاد سریع (20)

"از شعر گفتن"، اثر اسماعیل خوئی

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (19)

"لئوی آفریقایی"، نوشته امین معلوف

موضوع: خبرها

 

گفتگویی درباره فردید، تفکر، ایدئولوژی و تاریخمندی

ویدئوی گفتگوی علیرضا سمیعی با محمدمنصور هاشمی

موضوع: شنیدار/دیدار

 

تأمل درباره وضعیت "ناهم‌تاریخی"

گفتگوی ایمان افسریان با محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

اسلام‌پژوهی و روش‌های مطالعات ادیان

"نگرش‌هایی به اسلام در مطالعات ادیان"، ویراسته ریچارد مارتین، ترجمه فارسی به کوشش و ویرایش مهرداد عباسی

موضوع: خبرها

 

تاریخ و عقاید نسطوریان

چاپ دوم کتاب "نسطوریان"، نوشته لیلا هوشنگی

موضوع: خبرها