تراکتاتوس به فارسی برای اهل فلسفه

رساله منطقی - فلسفی اثر لودویگ ویتگنشتاین با ترجمه و شرح سروش دباغ توسط انتشارات هرمس منتشر شد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (8)

تنهایی پر هیاهو

موضوع: خبرها

 

مأثورات در ترازو

گفتارها و جستارهایی درباره اخبار مشکوک و نقد و عیارسنجی احادیث و ماثورات

موضوع: خبرها

 

حکمت، حکمت دوست‌داشتنی و فراز و فرودهای آن

برای کسانی که دغدغه ساختن خویشتن را داشته باشند، حکمت همیشه موضوعی است شایان توجه. حکمت فقط دانش نیست، بینش و تجربه هم هست. فقط بینش و تجربه هم نیست، نحوی بودن است. حکیمانه زیستن دغدغه‌ای است کهن. به قدمت حکمت فرهنگ‌های باستانی چین و هند و ایران و یونان. دغدغه‌ای امروزی هم هست، به تازگی کتاب‌های روانشناسانه درباره خرسند و کامیاب زیستن. وجه مشترک این همه ساختن چیزی است از خویشتن. چیزی سازگار با کار و بار عالم و با این همه فراتر از آن.

موضوع: خبرها

 

چاپ چهارم "دین‌اندیشان متجدد" منتشر شد

انتشارات کویر چاپ چهارم کتاب دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان را که برای مدت نسبتا زیادی نایاب بود منتشر کرد.

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (7)

زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک‌شناسی نگاه عرفانی، نوشته استاد محمدرضا شفیعی کدکنی

موضوع: خبرها

 

جشن‌نامه‌ای برای یک عمر به‌راستی با برکت

شماره صد و دوم بخارا و جشن‌نامه دکتر محمد علی موحد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (6)

شناخت و تحسین نبوغ

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (5)

قطعات تفکر، گزیده‌ای از گزین‌گویه‌های امیل سیوران

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (4)

گنجشک و جبرئیل

موضوع: خبرها