پیروزی هوش سالم

اصولا به نظر من آدمها دو دسته‌اند. آنها که از ماجراهای پلیسی- کارآگاهی لذت می برند و آنها که نمی‌برند. تفاوت این دو دسته را هم فقط آنها که از خواندن رمانها و داستانهای پلیسی- کارآگاهی یا دیدن فیلمها و سریالهای مبتنی بر آنها یا مشابه آنها لذت می‌برند درک می‌کنند! قصه‌های پلیسی- کارآگاهی با همه تفاوتهایی که در طول تاریخ تکوین این "ژانر" در آنها پدید آمده، همگی متکی است بر رقابت هوش سالم با هوش ناسالم و پیروزی هوش سالم. حل مساله توسط هوش سالم هم مبتنی است بر مشاهده دقیق و استدلالهای منطقی یا روانشناختی برای بازشناختن وانمود از حقیقت و کشف حقیقت و اجرای عدالت. تعلیق و هیجان تحلیل و نهایتا حل مساله و غلبه نبوغ خیر بر نبوغ شر رویایی است همیشه دوست‌داشتنی.

موضوع: دوست داشتنی ها

 

از خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام

بعضی می‌گویند موسیقی سنتی ایران و به طور خاص آواز غم‌انگیز است. هر کس حق دارد سلیقه و علاقه خود را داشته باشد. به ویژه این که به علل مختلف – از بیوشیمیایی گرفته تا تربیتی – وضع روانی آدمها متفاوت است. کسانی که چیزی را نمی‌پسندند حق دارند آن را نشنوند. اما لابد در مقابل کسانی هم که آن را می‌پسندند حق دارند آن را بشنوند و بگویند چرا آن را دوست می‌دارند. گمان می‌کنم غم‌انگیز برای انسانهای مختلف معانی و مصادیق گوناگونی دارد. اگر غم‌انگیز به معنی ناراحت‌ و عصبی و افسرده‌ کننده باشد من آواز ایرانی را یک لحظه هم غم‌انگیز نیافته‌ام. با موسیقی سنتی ایران من وارستگی را تجربه می‌کنم، تعالی را و آرامش را. اگر غم‌انگیز معانی پیشگفته را داشته باشد من – ضمن احترام به سلیقه کسانی که آن را می‌پسندند- مثلا موقع شنیدن موسیقی متال احساس غم می‌کنم.

موضوع: دوست داشتنی ها

 

شکوه نجیبانه

بحث است درباره این که خوشنویسی هنر است یا نه؛ آن بحث را به جای خودش می فهمم. اما انکار نمی توانم بکنم که دیدن یک خط خوش برای من تجربه زیبایی شناسانه تعالی بخشی است. خوشنویسی با همه تکرارها و پیچ و تابهایش سلوک است، نه فقط برای آن که می نویسد بلکه حتی برای آن که با علاقه چشمش را به ضیافت پر رمز و راز خط ها و نقطه ها و گسستگی ها و پیوستگی ها می برد. خوشنویسی هر زبانی را دوست دارم، از جمله خوشنویسی های خاور دور را؛ طبعا خوشنویسی های خطوط فارسی و عربی را بیشتر، و از میان این خطوط اخیر هم شکسته نستعلیق را دوست تر می دارم و نستعلیق را که به چشم من زیباترین خط جهان است با شکوه نجیبانه اش، با آرامش استوارش. خطی که با ظرافت، هم سرکشی و خروش را می تواند بازتاب دهد هم فریبایی و ملاحت را.

موضوع: دوست داشتنی ها