آلبوم (5)

چند عکس از محمدمنصور هاشمی (5)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

گفتگویی درباره فردید، تفکر، ایدئولوژی و تاریخمندی

ویدئوی گفتگوی علیرضا سمیعی با محمدمنصور هاشمی

موضوع: شنیدار/دیدار

 

آلبوم (4)

چند عکس از محمد منصور هاشمی (4)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

گفتاری در توضیح تفاوت‌های دو نظام فلسفی ملاصدرا و هگل

فایل صوتی سخنرانی محمدمنصور هاشمی در شهر کتاب (31 اردیبهشت 1387)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

آلبوم (3)

چند عکس از محمدمنصور هاشمی (3)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

آلبوم (2)

چند عکس از محمد منصور هاشمی (2)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

آلبوم (1)

چند عکس از محمد منصور هاشمی (1)

موضوع: شنیدار/دیدار

 

روشنفکری در زاویه

لینک جلسه دوم مناظره شهریار زرشناس و محمد منصور هاشمی

موضوع: شنیدار/دیدار