خون را به سنگفرش ببینید! ببینید!

درباره "زنگ هفتم" محمدمنصور هاشمی، نوشته فریده حسن‌زاده مصطفوی

موضوع: خواندنی ها

 

طعم مطبوع خاطره ها

درباره "زنگ هفتم" محمدمنصور هاشمی، نوشته نیره رحمانی

موضوع: خواندنی ها

 

پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي (بخش دوم)

نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني، نوشته حسین خندق آبادی

موضوع: خواندنی ها

 

پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي (بخش نخست)

نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني، نوشته حسین خندق آبادی

موضوع: خواندنی ها

 

روایت فیلسوف جوان

نگاهی به مجموعه داستان "زنگ هفتم" نوشته محمدمنصور هاشمی / به همراه یادداشت توضیحی نویسنده داستان‌ها

موضوع: خواندنی ها

 

رساله‌ای برای عرصه فکری معاصر

یادداشتی درباره کتاب "اندیشه‌هایی برای اکنون"، نوشته امین محمدی‌زاد

موضوع: خواندنی ها

 

کارنامه‌خوان روشنفکری در ایران

یادداشتی به بهانه چهارمین چاپ کتاب "دین‌اندیشان متجدد"، نوشته سجاد صداقت

موضوع: خواندنی ها

 

شريعت سنگلجی: روحانی اصلاح‌گرای دوره رضاشاه (2)

مقاله‌ای درباره یکی از روحانیان مطرح دوره پهلوی اول، نوشته یان ریشار، ترجمه مهرداد عباسی (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

شريعت سنگلجی: روحانی اصلاح‌گرای دوره رضاشاه (1)

مقاله‌ای درباره یکی از روحانیان مطرح دوره پهلوی اول، نوشته یان ریشار، ترجمه مهرداد عباسی (بخش اول)

موضوع: خواندنی ها

 

مختصری در معرفی "مثل فیلسوف نوشتن"

متن گفتار فاطمه مینایی در جلسۀ نقد و بررسی کتاب "مثل فیلسوف نوشتن" در شهر کتاب

موضوع: خواندنی ها

 
صفحه قبل صفحه بعد