راه های تماس

info@mansurhashemi.com
mansurhashemi@yahoo.com
mmansurhashemi@gmail.com

دوستان گرامی
برای اطمینان از دیده شدن ایمیل هایی که ارسال می کنید، لطفا آنها را به هر سه نشانی فوق بفرستید
با سپاس فراوان