گرافیک و شهر


اگر گاهی به ذهن‌تان رسیده است که شهرمان از جهاتی زشت است و دچار آلودگی تصویری یا احساس کرده‌اید پیدا کردن نشانی‌ها در شهرمان دشوار است و تابلوها و نوشته‌ها به قدر کافی گویا یا رسا نیست، از دیدن این شماره حرفه:هنرمند که ویژه گرافیک و شهر است وقت‌تان خوش خواهد شد. می‌توانید خواندن مطالب این شماره را با یکی از آخرین مقالات مجله شروع کنید، مقاله "نگاهی به طراحی گرافیک تابلوهای اماکن تجاری و اداری در تهران" نوشته مهدی سیفی که در آن عکس‌هایی از بخش‌های مختلف شهر آمده و وضعیت آن بخش از حیث گرافیک شهر تحلیل شده و در مواردی تصویری اصلاح شده هم در کنار تصویر فعلی آمده که نشان می‌دهد چه‌قدر راحت با اندکی دقت و ذوق می‌شده است در شهری دیدنی‌تر و خوشایندتر زندگی کرد. اگر این مقاله را خواندید و خوشتان آمد قاعدتا به اصل موضوع علاقه‌مند شده‌اید و مساله توجهتان را جلب کرده است، بعد می‌توانید سر فرصت مقالات نظری‌تر تالیفی یا ترجمه‌ای مجله را بخوانید برای آشنایی بیشتر با نسبت گرافیک با شهر.

فصلنامه حرفه: هنرمند
شماره 55
بهار 1394
ویژه نامه گرافیک و شهر

موضوعات: خبرها