"زنگ هفتم" منتشر شد


زنگ هفتم مجموعه هفت داستان کوتاه است که به معنایی به هم پیوسته‌اند، چون یک راوی دارند و پیوستگی‌هایی درونی؛ هرچند راوی داستانها از روایت‌های قبلی و بعدی بی‌اطلاع است. درباره این مجموعه و کلا رمان و داستان نویسی‌ام پیشتر بر روی "ما کم شماریم" مطلبی آمده است (اینجا) و نیازی به تکرار و توضیح نیست. فقط اینکه این مجموعه که انتشار آن چند سالی به عللی به تعویق افتاده بود بالاخره منتشر شد.


زنگ هفتم
نوشته محمد منصور هاشمی
نشر چشمه
1394"زنگ هفتم" منتشر شد

موضوعات: خبرها