جلسه‌ای درباره "سهروردی و افکار او"


جلسه نقد و بررسی کتاب "سهروردی و افکار او: تأملی در منابع فلسفه اشراق"، به مناسبت انتشار چاپ دوم آن، با حضور مولف کتاب، استاد کریم مجتهدی، و نیز خانم دکتر شهین اعوانی و آقای دکتر رضا کوهکن و محمدمنصور هاشمی، ساعت 15 روز دوشنبه 21 دی‌ماه 1394، در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار خواهد شد.

نشانی: تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره 4، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

موضوعات: خبرها