زنده باد یاد استاد


استاد ارجمند، ابوالحسن نجفی، روز دوم بهمن 1394 در سن هشتاد و شش سالگی درگذشت و عمر بابرکتش پایان یافت. پیشتر به مناسبت انتشار جشن‌نامه ایشان، درباره این استاد زبانشناسی و زبان فارسی، نویسنده و مترجم فصیح و توانا، و انسان شریف و کاردان، یادداشتی نوشته بودم به نام "روشنفکری روشنگری است". لینک آن یادداشت را ذیل این صفحه می‌گذارم برای تجدید خاطره با استاد. روان ابوالحسن نجفی شاد و یادش زنده.روشنفکری روشنگری است: یادداشتی به احترام ابوالحسن نجفی

موضوعات: خبرها