ویژه‌نامه فرهنگ و هنر مدرن آلمان


شماره پنجاه و هشتم حرفه: هنرمند (زمستان 1394) شماره حقیقتا پر و پیمانی است؛ ویژه‌نامه‌ای درباره فرهنگ و هنر آلمان که ذیل چهار دوره (از 1781 تا 1871 / از 1872 تا 1918 / از 1919 تا 1945 / و از ا946 تا 1990 ) مرتب شده و دربردارنده مطالب و مقالاتی خواندنی و مفید است درباره فرهنگ آلمان به طور عام و هنر آن به طور خاص. در مقدمه مجید اخگر که سردبیری این شماره "حرفه: هنرمند" را به عهده داشته علت انتخاب آلمان و اهمیت فرهنگی آن برای کشورها و فرهنگ‌هایی نظیر کشور و فرهنگ ما توضیح داده شده است. این شماره می‌تواند مخاطبانی بیش از صرف اهل هنر داشته باشد و دیدن و خواندن آن برای همه علاقه‌مندان تاریخ فرهنگ و اندیشه و از جمله دوستداران فلسفه آلمان کارآمد و خوشایند خواهد بود؛ چنانکه اطلاع از حوزه معنایی مفاهیمی مانند "کولتور، بیلدونگ، گایست" که ریموند گوس در مقاله‌ای با همین عنوان درباره آنها بحث کرده و ترجمه آن در این شماره منتشر شده ضروری است.


حرفه: هنرمند
نشریه هنرهای تصویری

ویژه نامه فرهنگ و هنرِ مدرن آلمان

شماره 58
زمستان 1394

موضوعات: خبرها