آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ


تا به حال کتابی که یکسره در بردارنده گفتگویی باشد با استاد دکتر رضا داوری اردکانی منتشر نشده بود و این جای دریغ داشت؛ در گفتگو توضیحاتی می‌آید و زوایای کمتر دیده‌شده‌ای روشن و مکشوف می‌شود که در آثار اندیشمند مجال پدیدار شدن نداشته‌ است. مجالی فراهم می‌شود برای آشنایی بیشتر و صمیمانه‌تر و نزدیک شدن و انس گرفتن.

خوشبختانه به همت آقای حامد زارع اکنون این جای خالی پر شده است و کتابی فراهم آمده و منتشر شده است به نام "آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ: گفتگوی حامد زارع با رضا داروری اردکانی".

این کتاب دومین کتاب از مجموعه سه‌گانه گفتگوهای آقای زارع است. کتاب اول "آفاق حکمت در سپهر سنت" که سال گذشته منتشر شد به گفتگو با دکتر سید حسین نصر اختصاص داشت و کتاب بعدی "آفاق اندیشه در سپهر سیاست" که به زودی منتشر خواهد شد دربردارنده گفتگویی خواهد بود با دکتر سید جواد طباطبایی.

برای کتاب اول یعنی گفتگو با آقای دکتر نصر، آقای دکتر رامین جهانبگلو مقدمه‌ای نوشته‌اند و برای کتاب دوم، گفتگو با آقای دکتر داوری، من مقدمه‌ای نوشته‌ام. آن مقدمه را در لینک زیر می‌توانید بخوانید:

مقدمه محمدمنصور هاشمی بر کتاب "آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ"

انتشار کتاب را به دوست عزیز، جناب حامد زارع، تبریک می‌گویم و امیدوارم علاقه‌مندان به اندیشه در ایران معاصر با خواندن "آفاق فلسفه در سپهر سیاست" مجالی پیدا کنند برای آشنایی بیشتر با اندیشه‌های یکی از اندیشمندان مهم و موثر ایران معاصر، استاد ارجمند، آقای دکتر رضا داوری اردکانی.آفاق فلسفه در سپهر فرهنگ
گفتگوی حامد زارع با رضا داوری اردکانی

انتشارات ققنوس
اسفند 1394

موضوعات: خبرها