عباس کیارستمی، نام ماندگار


علاقه‌ام را به هنر سربلند عباس کیارستمی و کارهای او پیش از این در نوشته‌هایم نشان داده‌ام. یکبار در یادداشتی به بهانه پیشنهاد یکی از کارهای او ( در اینجا ) و گمان می‌کنم مهمتر دو بار در قالب دو مقاله که موضوع آنها کیارستمی نبود ولی از قضا پایان هر دو به حق تبدیل شد به توضیح شأن سینمای او. حالا که استاد عباس کیارستمی از دنیای ما رفتند لینک آن دو مقاله را در ادامه می‌آورم برای گرامی‌داشتن نامی که نه تنها در هنر ایران که در سینمای جهان ارجمند و محترم باقی خواهد ماند.


هویت ایرانی، هنر جهانی

و

هیچ هنری بی ارتباط با جامعه نیست

موضوعات: خبرها