نوشته های شما: دیوار چهارم


نوشته های شما" - چنانکه می دانید - جایی است برای این که نقد و نظر و پیشنهاد خود را درباره مطالب و موضوعات مطرح شده در این وب سایت با دیگران در میان بگذارید. دیوار یادگاری برای شمایی که گذارتان به اینجا افتاده است. نوشتن نام و ایمیل اختیاری است و بدون اینها هم نظرتان ثبت و تایید می شود. فقط بهتر است اگر نظرتان ناظر به مطلب خاصی است عنوان آن مطلب را هم در نوشته تان بیاورید تا بعد از گذر زمان نیر دلالت نوشته تان روشن باشد. دیوار سوم "نوشته های شما" هم به لطف مهر و توجه تان پر شد (برای دیدن مطالب پیشین بنگرید به دیوار اول، دیوار دوم و دیوار سوم) ؛ این دیوار چهارم است برای طرح نقد و نظرهایتان نه فقط به صورت خصوصی و برای نویسنده مطالب " ما کم شماریم" که برای عموم مراجعه کنندگان به این وب سایت:

موضوعات: نوشته های شما

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 0
 • آیدی یاهو:
25/09/1395 - 11:06

...

پاسخ
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
میزگرد کتاب زنگ هفتم، خیلی جالب بود.
نکات و اشاراتی که دراین جلسه بیان شده بود،
دقیق و تامل برانگیز بود.
به امید برگزاری میزگردها و نشست های دیگر
برای دیگر کتابهایی که از محمد منصور هاشمی در راه است.

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 0
 • آیدی یاهو:
10/01/1396 - 07:59

...

پاسخ
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
نوروز بمانید که ایام شمایید...

ما کم شماریم و اهالی آن به همت و محبت شما هست که هستند.

ممنون که هستید آقای هاشمی.

همیشه بمانید.

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 0
 • آیدی یاهو:
27/03/1396 - 11:00

...

پاسخ
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
گفتگوی "تامل درباره وضعیت ناهم تاریخی"
در عین این که گفتگوی جذاب و قابل تاملی بود،
می توانست بیشتر ازاین ادامه داشته باشد،
از دو جهت هم این که به نظر پرسش و پاسخ ها با آقای افسریان قابلیت ادامه داشت
و دیگر این که به نظرم کل بحث و موضوع کامل پردازش نشد.
البته قالب یک فصل نامه محدودیت هایی دارد
از جمله این که برای هر مطلب حجم خاصی باید در نظر گرفته شود ...
اما اگر این موضوع و گفت گو در جایی دیگر و یا در قسمتی دیگر ادامه می یافت خوب بود.

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 0
 • آیدی یاهو:
22/05/1396 - 15:42

خالدی

پاسخ
 • گروه کاربری: ميهمان
 • تاریخ عوضیت: --
 • وضعيت:
 
فایل ویدئویی
گفتگویی درباره فردید، تفکر، ایدئولوژی و تاریخمندی،
بسیار عالی بود.
بغیر موضوع برنامه که درباره آقای فردید بود
نکات آموزنده فراوانی داشت.
از جمله اینکه درست اندیشیدن درباره یک موضوع
به درست حرف زدن درباره آن موضوع می انجامد،

اینکه به افکارمان یک انسجام منطقی
و به دور از هیجانات بدهیم،

اینکه سعی کنیم در هنگام گفتگو شنونده خوبی باشیم،

اینکه در بررسی یک موضوع
صرفا بدنبال اثبات باورهای ذهنی و از پیش تعیین شده خود نباشیم
بلکه در پی یافتن واقعیت آن باشیم،

اینکه تفسیر خود را بجای تفسیر اندیشمند به خود نقبولانیم.

اینکه اثر یک متفکر را که می خواهیم با او به گفتگو بنشینیم
چند بار و با دقت بخوانیم،

اینکه سعی کنیم درباره یک موضوع سوالات خوب و چالشی و نقادانه بکنیم.

سعی کنیم، از جمله خطاب به خودم،
که اگر قرار است کاری را انجام دهیم
آن را بدرستی انجام دهیم.
بقول رندی اگر قرار است آب حوض خالی کنیم،
آب حوض خالی کن خوبی باشیم!


نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
کد را وارد کنید: *