میزگردی درباره "زنگ هفتم"


مجله اینترنتی "الفیا" میزگردی برگزار کرد برای نقد و بررسی کتاب "زنگ هفتم"، با حضور آقای ابراهیم اکبری دیزگاه سردبیر این مجله‌ی الکترونیکی، آقای میثم امیری دبیر بخش مستندنگاری "الفیا" و خانم بهاره ارشد ریاحی دبیر این میزگرد. هر سه نفر داستان نویس اند و داستان خوان و اهل نقد. گفتگوی مفصل و بحث های جدی مان در آن جلسه برای من خاطره ای خوش را رقم زد. با تشکر صمیمانه از هر سه، لینک آن میزگرد را در ادامه می آورم و امیدوارم خواندن این گفتگوی نسبتا طولانی برای شما چندان ملال انگیز نباشد:


گفتگوی بهاره ارشد ریاحی، میثم امیری، ابراهیم اکبری دیزگاه و محمدمنصور هاشمی

موضوعات: نوشته ها و گفته ها