جلسه‌ای درباره هانری کربن


در همایش هانری کربن که شنبه 30 بهمن 1395 برگزار می‌شود محمد منصور هاشمی هم در ساعت 15 گفتاری خواهد داشت ذیل عنوان "کربنِ فیلسوف، تاریخمندی و ایران معاصر". این جلسه در تالار دکتر شهیدی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

موضوعات: خبرها