علم یعنی حال‌ات خوب باشد (7)


در سنت ما تعبیر رایجی هست که مضمون حکمت‌آمیز و درستی دارد: امور را به کمک اضداد آنها می‌توان شناخت (تعرف الاشیاء باضدادها). شناخت سلامت روانشناختی هم از این امور است. با علم به مشکلات است که می‌شود راه حل آنها را یافت و بر آنها فایق آمد. بر همین اساس فکر کردم این بار در سلسله یادداشت‌های "علم یعنی حال‌ات خوب باشد" کتابی کم و بیش تخصصی و دانشگاهی اما بسیار خوش‌خوان و خوش‌تألیف را معرفی کنم که خواندن آن یک دور مرور بیماری‌های روانشناختی است و خواننده را با انواع و اقسام مشکلات به خوبی آشنا می‌کند: "روانشناسی مرضی: مشکل رفتار غیر انطباقی"، نوشته آروین جی. ساراسون و باربارا آر. ساراسون. این کتاب پر از مثال‌های مفید، اطلاعات مهم و راه‌ها و روش‌های علمی شناخت و حل معضلات و اختلالات مختلف است. گمان می‌کنم همه کسانی که به انسان می‌اندیشند و به علوم انسانی علاقه‌مندند و نسبت به شناخت آدمی کنجکاوی دارند لازم است از حداقلی از دانش و آگاهی در حوزه مورد بحث در این کتاب برخوردار باشند. خوشبختانه این کتاب آن حداقل را به خوبی و گویایی در اختیار عموم خوانندگان قرار می‌دهد. من چهار – پنج سالی پیشتر ویرایش یازدهم کتاب را خوانده‌ام با مشخصات زیر، چه بسا تا الان ویرایش جدیدی هم از کتاب ترجمه و منتشر شده باشد.روانشناسی مرضی
مشکل رفتار غیر انطباقی

نوشته آروین جی. یاراسون و باربارا آر. ساراسون

ترجمه بهمن نجاریان، محسن دهقانی، داود عرب، ایران داودی

ویرایش یازدهم
انتشارات رشد 1390

موضوعات: خبرها