آینده‌نگر


در تاریخ روشنفکری ما توجه به اقتصاد به نحو جدی و علمی و حرفه‌ای اندک بوده و متاسفانه هنوز هم چندان چشمگیر نیست. در چنین فضایی انتشار ماهنامه‌ای کاملا حرفه‌ای با محوریت اقتصاد برای طیف وسیعی از مخاطبان اتفاقی است ارزشمند و شایان توجه.

اگر اشتباه نکنم حدود یک سال و نیم هست که ماهنامه "آینده نگر" – مجله اتاق بازرگانی تهران – با تغییر روند و به کمک تیمی توانا به صورت نشریه‌ای حرفه‌ای و موفق منتشر می‌شود و هر ماه هم مخاطبانش را در جریان مسائل اقتصادی جاری ایران قرار می‌دهد و هم با معرفی کارآفرینان ایرانی و خارجی و پرونده‌های مختلف و مطالب خواندنی و متنوع اقتصادی- فرهنگی سعی در ارتقاء دانش عمومی و تغییر کلیشه‌ها و قالب‌های مرسوم در نگرش برخی از ما راجع به اقتصاد و مسائل و رویکردهای اقتصادی دارد.

این شماره "آینده نگر" (اردیبهشت 1396) پرونده‌ای دارد درباره یکی از نظریه‌پردازان برجسته در حوزه جامعه‌شناسی تاریخی و اقتصاد ایران، محمدعلی همایون کاتوزیان. دکتر کاتوزیان بر اساس مطالعات و تحلیل‌های خود درباره تاریخ ایران برسازنده مفاهیم مهم و تأمل‌برانگیزی است مانند "جامعه کوتاه‌مدت" که صرف نظر از نقد و نظرهای ممکن به هیچ وجه نمی‌شود آنها را نادیده گرفت و از کنارشان به سادگی گذشت.

دوستانی که کارهای من و ازجمله مطالب "ما کم‌شماریم" را دنبال کرده‌اند می‌دانند که تحلیل‌های اقتصادی و دانش اقتصاد همیشه برایم جالب توجه و محل تأمل والهام‌بخش بوده است. بر همین مبنا خواستم در این پست هم از انتشار پرونده‌ای در مورد نظریه‌ها و تحلیل‌های دکتر محمد علی همایون کاتوزیان – که ویژگی تحلیل‌های تاریخی و اجتماعی و سیاسی‌اش درباره ایران عجین بودن آنها با تحلیل اقتصادی است – خبر بدهم و هم ذکری بکنم از ماهنامه "آینده‌نگر" که دیدن آن برای اهل اندیشه و فرهنگ ما طبیعتا می‌تواند مفید و مغتنم باشد.

موضوعات: خبرها