گفتگویی درباره فردید، تفکر، ایدئولوژی و تاریخمندی


این گفتگو که اواخر تیرماه 1396 بر سایت سیمافکر منتشر شده (در قالب قسمت هشتم از سری دوم برنامه دریچه)، در حقیقت در تابستان 1395 انجام گرفته است و چنانکه مشاهده خواهید کرد صورتی است کوتاه شده از گفتگویی طولانی‌تر، دوستانه و البته بسیار پرچالش که طبعا بنا بر سلیقه و صلاح‌دید دعوت‌کنندگان و پدیدآورندگان برنامه در سیمافکر تدوین و تلخیص شده است. چه بسا برخی بخش‌های گفتگو به سبب تلخیص‌ها به قدر کافی گویا و رسا نباشد اما در مجموع احتمالا نظرها و اختلاف‌منظرها از خلال همین برنامه نیز قابل مشاهده خواهد بود و شاید بحث‌های درگرفته در آن بتواند مجالی فراهم آورد برای اندیشیدن بیشتر به موضوعات و مسائلی که خواه‌ناخواه از جمله مسأله‌های فکری جاری در جامعه ماست.ویدئوی گفتگوی علیرضا سمیعی با محمد منصور هاشمی

موضوعات: شنیدار/دیدار