چاپ تازه "هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد فردید" با جلدی جدید


هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد فردید و دین‌اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان عملاً دو کتاب همزادند در تحلیل دو گروه عمده از اندیشمندان معاصر ایران. اولی دربردارنده گزارش و ارزیابی نقادانه آراء سیداحمد فردید، جلال‌آل احمد، احسان نراقی، رضا داوری اردکانی، داریوش آشوری، داریوش شایگان و سید جواد طباطبایی است و و دومی دربردارنده گزارش و ارزیابی نقادانه آراء علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محمدمجتهد شبستری و مصطفی ملکیان. مفهوم محوری کتاب نخست "هویت" و اندیشه‌های ناظر به آن است و مفهوم محوری کتاب دوم "روشنفکری دینی" و نگاه‌های متجددانه به دین. این دو کتاب محمد منصور هاشمی هر یک به ترتیب در سال‌های 1383 و 1385 برای نخستین بار چاپ شد و از آن پس به تناوب تجدید چاپ شده است. چاپ پنجم دین اندیشان متجدد سال 1396 منتشر شد (برای توضیحات بیشتر بنگرید به اینجا) و چاپ پنجم هویت اندیشان و میراث فکری احمد فردید نیز اخیرا (شهریور 1397) منتشر شده است. در این چاپ اخیر جلد کتاب تغییر داده شده و کتاب با طرح جلدی نو به بازار عرضه شده است.

هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد فردید
نوشته محمدمنصور هاشمی

انتشارات کویر
چاپ پنجم 1397
نشانی انتشارات کویر: تهران، خیابان کریم خان زند، ابتدای قائم مقام فراهانی، کوی یکم، شماره 20، ساختمان کویر
شماره تلفن: 88301992/ 88342698/ 88342699
چاپ تازه "هویت‌اندیشان و میراث فکری احمد فردید" با جلدی جدید

موضوعات: خبرها