زبانِ اندیشه، زبانِ باز

یادداشتی درباره زبان فارسی، به مناسبت هشتادسالگی داریوش آشوری

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

انسان واقعی، انسان آرمانی

"بهتر است پای اخلاق را وسط نکشیم"، گفتگوی روزنامه همشهری با محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

قدّ آرزوهایت باش

بریده‌ای از یک نامه

موضوع: خبرها

 

کربنِ فیلسوف، تاریخمندی، و ایران معاصر

یک بررسی انتقادی درباره هانری کربن و اندیشه‌هایش، نوشته محمدمنصور هاشمی

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

کتابی جدی درباره سورن کی‌یرکگور

"درآمدی بر کی‌یرکگور"، نوشته استیون اونز، ترجمه اصغر پوربهرامی

موضوع: خبرها

 

زندانی بند هشت

مجموعه کارتون‌های هادی حیدری

موضوع: خبرها

 

چند لحظه در ترکیه

گزارشی از یک سفر

موضوع: خبرها

 

آلبوم (5)

چند عکس از محمدمنصور هاشمی (5)

موضوع: شنیدار/دیدار

 
 

کتابی درباره گربه‌ها و آدم‌ها

"قلندران چهارپا: رد پای گربه‌ها در شعر، داستان، نقاشی، سیاست، مذهب، طب، سینما، علم"، اثر فریده حسن‌زاده (مصطفوی)

موضوع: خبرها

 
صفحه قبل صفحه بعد