چند لحظه در ترکیه

گزارشی از یک سفر

موضوع: خبرها

 

آلبوم (5)

چند عکس از محمدمنصور هاشمی (5)

موضوع: شنیدار/دیدار

 
 

کتابی درباره گربه‌ها و آدم‌ها

"قلندران چهارپا: رد پای گربه‌ها در شعر، داستان، نقاشی، سیاست، مذهب، طب، سینما، علم"، اثر فریده حسن‌زاده (مصطفوی)

موضوع: خبرها

 

داریوش شایگان و جهان ایرانی

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در جلسه "داریوش شایگان و جهان ایرانی"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

تراشیدن خویش برای کشف آن مجسمه ماندگار

پاسخ‌های محمدمنصور هاشمی به دو پرسش هفته‌نامه "کرگدن" درباره فلسفه، فلسفیدن و پرسشگری

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

نامیدن امور بی‌نام

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در "شب داریوش شایگان" از سلسله شب‌های "بخارا"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

پوشش و قدرت (تکمله)

ادامه "تأملاتی درباره الزام حکومتی حجاب" و پاسخ به چند نقد و پرسش

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

بر نگرش و نگارش شایگان بوطیقای شاعرانه حاکم است

گفت‌و‌گوی مرتضی کاردر (روزنامه همشهری) با محمدمنصور هاشمی درباره آثار و اندیشه‌های داریوش شایگان

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

گفتند فسانه‌ای و در خواب شدند

خداحافظی با داریوش شایگان

موضوع: خبرها

 
صفحه قبل صفحه بعد