دغدغه‌ لحظه حال

درباره "اندیشه‌هایی برای اکنون" محمدمنصور هاشمی، نوشته كاوه رهنما

موضوع: خواندنی ها

 

درباره مارسل پروست و فانوس جادویی زمان

متن گفتار محمدمنصور هاشمی در "شب مارسل پروست"

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 

درباره "ارجاع" دادن

چند نکته مختصر درباره "ارجاع"، با ذکر دو نمونه قابل نقد

موضوع: نوشته ها و گفته ها

 
 

چاپ پنجم "دین‌اندیشان متجدد" منتشر شد

کتاب "دین اندیشان متجدد: روشنفکری دینی از شریعتی تا ملکیان" نوشته محمدمنصور هاشمی که مدتی بود در بازار کتاب موجود نبود تجدید چاپ شد...

موضوع: خبرها

 

چند پلان در کنار یک جنتلمن

یادداشتی کوتاه به یاد مرحوم دکتر بزرگ نادرزاد

موضوع: خبرها

 

یک پیشنهاد سریع (21)

"اربعین"، ساخته ناصر تقوایی

موضوع: خبرها

 

دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (2)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش دوم)

موضوع: خواندنی ها

 

دربارۀ "خدا و منطق در اسلام" (1)

مروری بر کتاب جان والبریج، نوشته فاطمه مینایی (بخش نخست)

موضوع: خواندنی ها

 

از "دفتر یادداشت‌های بد"، مجموعه بیستم

آنها که به طول زندگی می‌اندیشند
می‌خواهند مدت بیشتری را به دنیا چسبیده باشند

آنها که به عرض زندگی می‌اندیشند
می‌خواهند با شدت بیشتری در آن تنیده باشند

من به ارتفاع زندگی می‌اندیشم

می‌خواهم جوری از فراز سر دنیا گذشته باشم
که ابر بر دشت می‌گذرد
ماه بر زمین

-با وقار-
-مرتفع-

می‌خواهم سبُک سفر کرده باشم و شادی‌آور
مثل قاصدک

موضوع: دفتر یادداشت های بد

 
صفحه قبل صفحه بعد