از “دفتر یادداشتهای بد” ، مجموعه اول

خدایا
از نبودنت به که می توانم پناه برد
جز خودت؟
و از بودن خودم

———————————————-

ذهن نقاد چیزی است که همه مفهوما دوست دارند و مصداقا دشمن

———————————————-

تهران: جایی که آدم زیاد است آدمیت زیر دست و پا می رود

———————————————-

“بعد آنها یک عمر به خوبی و خوشی کنار یکدیگر زندگی کردند”

این پایانی است که ما دوست داریم

پایان واقعی این است:
“آنها هم مردند”

———————————————

یکی می خواند
یکی می رقصد
یکی هم فلسفه می ورزد

———————————————

با هوش باشی و کم هوش به نظر برسی
با هوشتری
یا کم هوش باشی و با هوش به نظر برسی؟

———————————————

هرچقدر هم با عاطفه و دلرحم باشی
باز چه قسی القلب به نظر می رسی اگر
عقلت کمتر از احساساتت نباشد

————————————————

تمیز اعدام:

دوست نازنینی دارم که فکر می کند
کارهایی که او نکرده است
از کارهایی که دیگران کرده اند
عمیق تر و دقیق تر است

———————————————–

نیچه گفت خدا مرده است
خدا مرده است
خدا مرده است

خدا آنقدر چیزی نگفت
تا نیچه دیوانه شد

——————————————–

هر چه عمر بشر درازتر می شود بر این کره خاکی
چشمش کم سو تر می شود
خدایا تقصیر ما نیست که دیر به دنیا آمده ایم
یا تو عینکی بفرست تا واضح ببینیمت
یا ما سمعکی بفرستیم
تا دعاهایمان را بشنوی
– استغفرالله ربی و اتوب الیه-

—————————————–

زیباترین چیزی که از یک عشق باقی می ماند
سکوت احترام آمیز آتی است

—————————————–

فلسفه های قاره ای
بصیرتهای بزرگی است
تنیده در یک عالمه خزعبلات

فلسفه های تحلیلی
بصیرتهای کوچکی است
تنیده
در
یک
عالمه
خزعبلات!

—————————————

کلاسیک
اثری است که تلاش همه معاصرانش برای تخفیف آن
به جایی نرسیده است!

—————————————

حسادت پنهان ترین و رسواترین حالت آدمیزاد است
چنان پنهان است که آن که بدان دچار است خود آن را نمی بیند
و چنان رسواست که همه جز آنکه دچارش است آن را می بینند

نوشته محمد منصور هاشمی

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!