درباره فوتبال، فلسفه، هنر و چیزهای دیگر

در زندگی کارهای متنوع کم نکرده‌ام، اما حرف زدن درباره فوتبال از آن مواردی است که خودم هم فکرش را نمی‌کردم! فرهنگستان فوتبال (به سردبیری آقای سید عبدالجواد موسوی) سایت ورزشی وزین و محترمی است و آقای هومان دوراندیش هم دوست ارجمندی که پیشتر نیز با همدیگر مصاحبه‌های مفصل داشته‌ایم. گمان می‌کنم اینکه چرا این گفتگو انجام شده است از خلال خود مصاحبه معلوم باشد، پس اینجا بیشتر توضیحی نمی‌دهم و تنها آرزو می‌کنم خواندن آن اگر وقت‌تان را خوش نکرد دست‌کم حوصله‌تان را سر نبرد:

گفتگوی هومان دوراندیش با محمد منصور هاشمی

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!