قدّ آرزوهایت باش

فصلنامه حرفه‌: هنرمند در ویژه‌نامه بهار ۱۳۹۲ از نویسندگان مختلف خواسته بود هر یک نامه‌ای برای هر کسی که می‌خواهند بنویسند. من نامه‌ای نوشتم به کودک دوساله‌ای که عکسش در کنار سایر تصاویر مربوط به نامه در کنار متن منتشر شده بود. نام نوشته‌ام بود “گاهی دلت برای خودت…” (بنگرید به اینجا). اخیراً کانال تلگرامی دیر زی (dirzeenews@) چند سطر انتهایی آن نامه را به صورت کارت پستال درآورده و منتشر کرده است. از مسئولان محترم این کانال سپاسگزارم. نیز به‌ویژه سپاسگزارم از سرکار خانم فریده حسن‌زاده مصطفوی که در واقع لطف و توجه ایشان به آن نامه باعث توجه به آن چند سطر پایانی بوده است. خانم حسن‌زاده مصطفوی که خودشان به انگلیسی شعرهای شایان توجهی سروده‌اند (برای نمونه‌هایی از این شعرها بنگرید به این سایت جالب در اینجا) وقتی دو سه سال پیش آن نامه را خواندند، دوستش داشتند و از سر بزرگواری سطرهای مورد اشاره را به انگلیسی ترجمه کردند و برایم فرستادند. ضمیمه ایمیل‌شان، ایمیل کوتاهی هم بود از دوستشان خانم کریستینا پاکوز (Christina Pacosz) که شاعر و نویسنده‌اند و همکار خانم فریده حسن‌زاده مصطفوی در ترجمه نوشته‌های نیما به انگلیسی نیز بوده‌اند (بنگرید به اینجا). فکر کردم حالا به بهانه لطف کانال “دیرزی” و خانم حسن زاده، در اینجا در کنار هم، آن چند سطر و ترجمه انگلیسی‌شان را و نیز نامه خانم پاکوز را بیاورم که در حقیقت نه ناظر به نوشته من که ناظر به ترجمه خانم حسن‌زاده مصطفوی است.

قدّ آرزوهایت باش، قدّ کنجکاوی‌های کودکانه‌ات قد بکش. دنیا سعی می‌کند کوچکت کند، بزرگ باش. دنیا سعی می‌کند غمگین‌ات کند، شاد باش. دنیا سعی می‌کند دوست‌داشتنی‌ها و دوستی‌هایت را از تو بگیرد، دوست داشته باش و دوست باش.

محمدمنصور هاشمی (از “گاهی دلت برای خودت…”، نامه‌ای به دوستی کم‌سن‌وسال)

ترجمه انگلیسی فریده حسن‌زاده مصطفوی:

Grow!
Grow as tall as your dreams!
Grow as tall as your childish curiosities!
The world tries to belittle you,
Do your best to be great.
The world tries to make you sad,
Do your best to be happy.
The world tries to deprive you of love and friendship.
Do your best to deprive the world of hate and hostility!
By: Mohammad Mansour Hashemi
Translated by: Farideh Hassanzadeh-Mostafavi
نامه کریستینا پاکوز:

Hello again my friend,

This is a poem – an inspirational verse – and it works as it is without any alteration.

I hope you and your family are well.
Christina

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!