چهار گفتار ویدیویی از محمدمنصور هاشمی

وبسایت ویدیویی “کافه سرو” به زودی کارش را شروع می کند. درباره “کافه سرو” و غرض از راه انداختن آن هر وقت کار رسما آغاز شد بیشتر خواهم نوشت و لینکش را نیز برای دوستان عزیز علاقمند بر روی “ما کم شماریم” قرار خواهم داد؛ عجالتا این چهار سخنرانی که هر چهارتا در سالگرد درگذشت اندیشمند زنده یاد – داریوش شایگان – یادآور خاطره دوست داشتنی او و آثارش نیز هست به توالی تاریخی برنامه ها تقدیم به دوستان ارجمند “ما کم شماریم”؛ انشاءالله تا بعد…

پنج اقلیم حضور و نسبت ما با آنها

شارل بودلر و جنون هشیاری

مارسل پروست و فانوس جادویی زمان

سخنرانی در مراسم یادبود داریوش شایگان

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!