دو جلسه مناظره درباره روشنفکری در ایران

این دو جلسه گفتگو و مناظره برای خود من دیگر واقعا خاطره ای است دور. جلسه دوم این مناظره که جنجال برانگیز شد و ماجرا پیدا کرد از چند روزی بعد از تعطیلی موقت برنامه “زاویه” (به منظور تغییر مجری و اتاق فکر و عوامل تولید آن در شبکه چهار) روی اینترنت قرار گرفته بود و خودم هم چند سال پیش لینکش را روی “ما کم شماریم” قرار دادم. اما قسمت اول برنامه روی اینترنت نبود. در طول این سالها دوستان مختلفی قسمت اول را نیز می خواستند که گهگاه دی وی دی برنامه را برایشان می فرستادم. وبسایت ویدئویی “کافه سرو” به عنوان رسانه ای مستقل برای علوم انسانی که راه افتاد اینکه این ویدئوها را آنجا منتشر کنیم دوباره مطرح شد. به احترام دوستانی که این درخواست را داشتند هر دو بخش این برنامه را روی “کافه سرو” قرار دادیم. لینک هر دو قسمت را برای دوستان علاقمند در زیر می آورم:

قسمت اول مناظره شهریار زرشناس و محمدمنصور هاشمی در برنامه زنده زاویه در شبکه چهار

قسمت دوم مناظره شهریار زرشناس و محمدمنصور هاشمی در برنامه زنده زاویه در شبکه چهار

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!