شما همان کارتان هستید

” شما همان کارتان هستید. ” معمولا اشخاص گوناگون را با جمله ای یا تصویری خاص به یاد می آوریم. جمله یا تصویری که چکیده ای است از تصور ما درباره آن شخص. برای من دکتر مجتهدی همیشه این گونه تداعی می شود: محکم ایستاده است و با لحن جدی و موکدش جمله ای را که نقل کردم بیان می کند. در وضع تنبلی ستا و توهم پروری که در آن بسیاری، بی هیچ ثمره قابل مشاهده ای، صرفا در خیال خودشان “جهانی...

از انقلاب تا اصلاحات

ماجرای ما از سال ۵۷ آغاز می‌شود، سال انقلاب. و انقلاب همزاد اندیشه چپ است. گفتمان غالب در آن سالها گفتمان چپ است، با قلمرویی وسیع: از الحاد تا اسلام، از اعتقاد به قهر مسلحانه تا قول به اصلاحات سوسیالیستی. همه متفق بر اینکه نظام حاکم باید برود. اما اینکه چه نظامی باید جایگزین آن شود وابسته است به جایشان در آن قلمرو وسیع: از دیکتاتوری پرولتاریا تا حکومت اسلامی. در این میان یک نفر را شاید بتوان به...

تولید علم دستوری و فرمایشی نیست

۱- به طور کلی چه رابطه و نسبتی میان حکومت و یا دولت و اندیشه ورزی و تولید فکر وجود دارد؟ میان حکومت ها و رشد و رونق اندیشه و علم نسبت هست و نیست. نسبت هست به این معنا که شرایط مساعد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای رشد اندیشه و بسط علم موثر است و حکومتها هم هر یک به اندازه و سهم خود در ایجاد آن شرایط موثر می توانند باشند. هرچند نباید تصور کرد که این رابطه یک طرفه است و صرفا حکومت پدیدآورنده شرایط...

شکوه نجیبانه

بحث است درباره این که خوشنویسی هنر است یا نه؛ آن بحث را به جای خودش می فهمم. اما انکار نمی توانم بکنم که دیدن یک خط خوش برای من تجربه زیبایی شناسانه تعالی بخشی است. خوشنویسی با همه تکرارها و پیچ و تابهایش سلوک است، نه فقط برای آن که می نویسد بلکه حتی برای آن که با علاقه چشمش را به ضیافت پر رمز و راز خط ها و نقطه ها و گسستگی ها و پیوستگی ها می برد. خوشنویسی هر زبانی را دوست دارم، از جمله خوشنویسی...

گرافیک سایت

طرحها و گرافیک این سایت حاصل سلیقه و ذوق دوست عزیز گرافیست، محمد فدایی، است. از او برای همه کمکهایش باید صمیمانه سپاسگزاری کنم. برای دیدن کارهای محمد فدایی می توانید مراجعه کنید به سایت او با مشخصات زیر:
www.mohammadfadaei.com

شکست اندیشه ها

– وقتی که از شکست یک اندیشه سخن می گوییم، این سخن دقیقاً به چه معناست؟ فقدان انسجام منطقی یا عدم امکان تحقق؟ = اجازه بدهید ابتدا مفاهیم را تحلیل و ایضاح کنیم. اندیشه ممکن است درست یا نادرست باشد. به عبارت دیگر، گاهی سخن از صادق بودن یا موجه بودن یک اندیشه در میان است. گاهی هم از شکست خوردن یا شکست نخوردن یک اندیشه سخن می گوییم. ظاهرا شکست خوردن یک اندیشه الزاماً با درستی یا نادرستی آن پیوند...

نوشته های شما: دیوار اول

نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. نظر مردم مهم نیست. به من گفتید از روی این ۶ بار بنویسم حالا با نوشتن این دچار تناقض شدم که حالا در این بخش چه می توان نوشت ! اصلا باید نوشت؟!...

روشنفکران و قدرت

۱٫ فرض غالب این است که نقد قدرت جزو عناصر اصلی تعریف روشنفکری است. بر همین اساس روشنفکری چیزی «بر» دولت و قدرت است. شما این تعریف را چگونه ملاحظه می‌کنید؟ اگر این تعریف را قبول کنیم، حکایت روشنفکرانی که «در» قدرت هستند چه می‌شود؟ آیا می‌توان آن‌‌ها را روشنفکر دانست؟ – چون روشنفکری تعبیری است که از زبانهای اروپایی به فارسی ترجمه شده است و چون اصل تعبیر در زبانهای مختلف اروپایی دلالتهای کاملا...

روشنفکری و چپ گرایی

سوال اول: چرا اغلب روشنفکران گرایش چپ داشته و دارند و بسیار کم هستند روشنفکرانی که حامی لیبرالیسم و سرمایه داری باشند؟ شاید توجه تاریخچه مفهوم روشنفکری و تاریخچه مفهوم چپ به روشن شدن مطلب کمک کند. روشنفکری در فارسی گاه به عنوان معادل Enlightenmentانگلیسی به کار رفته است (مثلا در دائره المعارف فارسی مصاحب). طبعا در این سیاق روشنفکران مدافع آرمانهای روشنگری اند. باور به عقل و علم و آموزش و آزادی و...

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!