گاهی دلت برای خودت …

ببین دوست خیلی کم سن و سال، همین اول کار بگویم، شاید خبرهای خوبی برایت نداشته باشم. اما باخبری بهتر از بی خبری است. دست کم تو اینجور خیال خواهی کرد. مثلا همین نامه نوشتن. می تواند تجربه خوشایندی باشد، تجربه ای هیجان انگیز. در حال و هوایی هم می شود خاطره ای غم انگیز باشد، توأم با تشویش. تقصیر تو نیست. تقصیر من هم نیست. اولین نامه-نگاری های تو برایت یادآور جنگ خواهد بود. یادآور برادرهایی در جبهه...

فیلسوفی با غرور ابلیس

محمدمنصور هاشمی: با کتاب ویتگنشتاین و حکمت شما قانع شدم که در اندیشه ویتگنشتاین به نوعی دغدغه حکمت وجود دارد اما چند نکته به ذهنم می‌رسد که شاید بتوان حول و حوش آنها بحث کرد. اول اینکه آیا این دغدغه حکمت صرفا جنبه‌ای از شخصیت ویتگنشتاین است یا در فلسفه او هم بازتاب یافته و مثلا می‌توان گفت که یکی از مولفه‌های فلسفه اوست. آنچه با کتاب ویتگنشتاین و حکمت خواننده قبول می‌کند این است که شخص ویتگنشتاین...

انتشارات کویر

متاسفانه امسال هم انتشارات کویر را از حضور در نمایشگاه کتاب تهران محروم کرده اند. دوستانی که مایل به دیدن کتابهای این انتشارات و تهیه آنها هستند می توانند از تاریخ یازدهم تا بیست و یکم اردیبهشت از ساعت ۹ صبح تا ۷ عصر مراجعه کنند به محل این انتشارات واقع در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم مقام، کوی یکم، شماره ۲۰٫
شماره تلفن انتشارات کویر : ۸۸۳۰۱۹۹۲٫

فلسفه در برابر فلسفه

وقتی ایدئولوژیی به اسم مارکسیسم به مثابه دستاوردی علمی مد روز بود ایستادن پای فلسفه مجاهدتی فکری بود با نتایج مثبت اجتماعی و جا انداختن اینکه این ایدئولوژی اصولا نسبتی با «علم» ندارد و فرض اصلی آن نادرست است و اندیشه آدمیان صرفا روبنای مناسبات اقتصادی- اجتماعی نیست بلکه بر آنها اثر هم می‌گذارد واقعا ضرورت داشت. اصولا وقتی ایدئولوژیی مد می‌شود فلسفه که مجال طرح تردیدها و تلاش برای تامل بیشتر و...

شما همان کارتان هستید

” شما همان کارتان هستید. ” معمولا اشخاص گوناگون را با جمله ای یا تصویری خاص به یاد می آوریم. جمله یا تصویری که چکیده ای است از تصور ما درباره آن شخص. برای من دکتر مجتهدی همیشه این گونه تداعی می شود: محکم ایستاده است و با لحن جدی و موکدش جمله ای را که نقل کردم بیان می کند. در وضع تنبلی ستا و توهم پروری که در آن بسیاری، بی هیچ ثمره قابل مشاهده ای، صرفا در خیال خودشان “جهانی...

از انقلاب تا اصلاحات

ماجرای ما از سال ۵۷ آغاز می‌شود، سال انقلاب. و انقلاب همزاد اندیشه چپ است. گفتمان غالب در آن سالها گفتمان چپ است، با قلمرویی وسیع: از الحاد تا اسلام، از اعتقاد به قهر مسلحانه تا قول به اصلاحات سوسیالیستی. همه متفق بر اینکه نظام حاکم باید برود. اما اینکه چه نظامی باید جایگزین آن شود وابسته است به جایشان در آن قلمرو وسیع: از دیکتاتوری پرولتاریا تا حکومت اسلامی. در این میان یک نفر را شاید بتوان به...

محمد منصور هاشمی ما کم شماریم
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!